Algemene Vrijwillige Hulpdienst Zwanenburg-Halfweg

AVHZ:     Postadres:     Essenlaan 55   1161EB    ZWANENBURG

               Telefoon:      020-4971111  Ma, Wo, Vrij, 16.00u t/m 17.00u of spreek-in


               Doelstelling: Hulp verlenen aan diegene die hulp nodig heeft wanneer de clieënt een verzoek indiend.


               Hoofdlijnen:  Hulp velenen in de vorm van boodschappen doen, medicijnen halen, kleine klusjes in en om huis,
                                    begeleiden naar arts/tandarts/ziekenhuis, wandelen of winkelen, praatje maken en/of koffie drinken.

               Bestuurssamenstelling:  M. Brouwer (Vz) (20-4-04),    A.R. de Vries  (Sec) (10-3-16)   O. Bart  (Pen)  (4-2-98)
                                                     I. Joosse   (Coör) (7-10-99)    E. Thuijs   (Lid)  (5-5-18)

               Beloningsbelijd: De AVHZ maakt alleen gebruik van  vrijwilligers, de cliënt draagt bij in de onkosten van de AVHZ,
                                         deze bedraagt 3,- Euro per mnd. waarin zij hulp verleend krijgt.