Algemene Vrijwillige Hulpdienst Zwanenburg-Halfweg

 
Heeft u tijd vrij, wilt u iets om


handen hebben en vindt u het


leuk om contact te hebben met


mensen?
 Bel dan met de hulpdienst,


want zij kunnen bijna altijd


wel nieuwe vrijwilligers


gebruiken.