Algemene Vrijwillige Hulpdienst Zwanenburg-Halfweg

  Kies in rozebalk op  "AVHZ"  "Algemene info" "Verslagen" "Financieelverslag" "ANBI
 
                                              en klik  op een uitgebreid menu

                              A.V.H.Z.  
 

            Uw hulp van A tot Z                            020-4971111                

                                Stichting Algemene Vrijwillige Hulpdienst Zwanenburg-Halfweg
                                                  RSIN / Fiscaalnummer 8075.41.709